Hangzhou Mingjia Feather CO.,LTD.

Processes

Your location:Home»Processes


原料仓库
       
    
原料分毛机
    
 

水洗机
放入除臭剂、杀菌剂、洗涤剂等多种药剂来保证水洗羽绒的品质
     
 我公司拥有先进的污水处理循环系统,保障水洗水质的同时,将环境污染降至最低,污水零排放
   
  
脱水机
 

烘干机  
2吨型的锅炉为其提供充足的蒸汽,保障水洗羽绒的品质

  

                  冷却机                     
   

装包机


震荡机(检测水洗清洁度)


六厢分毛机
   

装包箱  


入库
 

拼堆机  


  
公司质检:含绒量等指标(符合客户要求以后)
    

装包箱
 
 出库